Inloggen Social Schools

Binnen SPOV is er de laatste jaren veel geïnvesteerd in kennis op hoogbegaafdheid. Dat heeft ertoe geleid dat er op alle basisscholen in de stichting een basisaanbod is voor HB leerlingen. Verder zijn er enkele scholen die extra HB expertise in huis hebben. Zo kan er voor de meeste leerlingen een passend aanbod gerealiseerd worden. 

Voor enkele leerlingen is dit echter niet voldoende. Om ook voor deze leerlingen een passende onderwijsplek te realiseren en een volgende stap te zetten richting het inclusief onderwijs, gaan we voltijd HB onderwijs opzetten. Het voltijd HB onderwijs wordt het SPOV Atelier genoemd. Het realiseren van de passende onderwijsplek voor deze doelgroep is de opdracht van het SPOV Atelier.

Ons SPOV-atelier staat voor:A: aandacht voor verbinding (met peers, VO en regulier)

T: top down waar mogelijk

E: executieve vaardigheden als rode draad

L: Leren leven, leren denken, leren leren

I : innoveren en out of the box denken

E: experimenteren en exploreren

R: ruimte voor autonomie

 

Kijk voor meer informatie op de site van het SPOV Atelier.