Inloggen Social Schools

leerlingenzorg

Als school voor speciaal basisonderwijs hebben we samen met Spectrum een Commissie van Begeleiding (CvB). Deze is verantwoordelijk voor een goede leerlingenzorg. Aan de CvB nemen de directeur, locatieleider, intern begeleider en orthopedagoog deel. Twee keer per jaar is er een Commissie van Begeleiding groot overleg. Hieraan nemen naast de vaste deelnemers ook de jeugdarts, gezinscoach en jeugdconsulent deel.

De taak en zorg van de Commissie van Begeleiding is om de ontwikkeling van elke leerling goed in beeld te hebben en te houden en te zorgen voor langdurige en kwalitatief goede, geplande begeleiding. Dat begint bij de aanname van leerlingen en het opstellen van het Ontwikkelingsperspectiefplan. Binnen het SBO Focus wordt gewerkt met het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op basis het Doelgroepenmodel. In dit OPP worden onder andere de ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen beschreven. Wat heeft de leerling nodig om zo optimaal mogelijk te ontwikkelen? Een aantal ondersteuningsbehoeften behoren bij ons basisklimaat en bieden we aan al onze leerlingen aan. Deze standaard ondersteuningsbehoeften vindt u via onderstaande link. Voor vragen over de ondersteuningsbehoeften kunt u contact opnemen met de intern begeleider, orthopedagoog of groepsleerkracht van uw zoon/dochter.

Het OPP en welbevinden van de leerlingen wordt twee keer per schooljaar besproken in de evaluatiebespreking. Daar worden ouders voor uitgenodigd. De ontwikkeling, de resultaten (rapport) en het perspectief zijn dan onderwerp van gesprek. Als er vragen of zorgen zijn is er altijd de mogelijkheid voor tussentijdse gesprekken. Onze gespecialiseerde leerkrachten en onderwijsassistenten vormen de spil in de begeleiding van de leerling.