Inloggen Social Schools

Ik wil kennismaken

 

We vinden het fijn om onze school en ons onderwijs aan nieuwe ouders te laten zien! U bent altijd uitgenodigd om een afspraak te maken voor een kennismaking en rondleiding. Ook bieden we op vaste momenten in dit schooljaar de gelegenheid aan 'nieuwe' ouders om kennis te maken met onze school.

In schooljaar 2023-2024 bent u van harte welkom op een van de volgende open dagen:  

- maandag 9 oktober om 11.00

- maandag 27 november om 11.00

- maandag 29 januari om 11.30

- maandag 18 maart om 11.00

- maandag 13 mei om 11.00

- maandag 24 juni om 11.00

We houden deze open dagen zodat u een indruk krijgt van onze school 'in beweging'. 

Er wordt algemene informatie gegeven over SBO Focus en SO Spectrum, de werkwijze en u krijgt een rondleiding. U kunt een afspraak maken voor een van deze dagen door een mail te sturen aan: Jessica Quicken, SBO Focus: j.quicken@spovenray.nl of Spectrum: j.quicken@ogbuitengewoon.nl

Mocht u buiten de open dagen om een afspraak in willen plannen dan kan dit uiteraard ook. Neem hiervoor even telefonisch contact met ons op via 0478 582 701 of stuurt u een mailtje naar j.quicken@spovenray.nl of j.quicken@ogbuitengewoon.nl

Indien u uw kind op onze school aan wilt melden is er altijd een Toelaatbaarheidsverklaring nodig.

Aanmeldingsprocedure 

Op het moment dat u het advies krijgt voor Speciaal (Basis) Onderwijs, hebt u vooraf op de oude school hierover met de leerkracht en intern begeleider gesproken. Deze heeft, samen met u, een aanvraag voor speciaal (basis) onderwijs gedaan bij het ondersteuningsloket uit de betreffende regio waarin u samen aangeeft waarom plaatsing op een speciale (basis) school beter is voor uw zoon/dochter.

Vindt dit ondersteuningsloket dat de aanvraag voor speciaal (basis) onderwijs terecht is sturen zij deze aanvraag door naar het samenwerkingsverband primair onderwijs van de betreffende regio die dan een TLV afgeeft. TLV staat voor toelaatbaarheidsverklaring. Deze TLV moet aanwezig zijn wilt u uw zoon/dochter op onze school aan kunnen melden. De TLV is de toestemming om te mogen aanmelden op een school voor speciaal (basis) onderwijs. Zonder TLV kunnen wij de
officiële aanmelding niet in behandeling nemen. De aanmelding start dus op het moment dat de TLV afgegeven is en u contact opneemt met onze
school. U geeft dan aan dat u graag wil dat uw zoon/dochter geplaatst wordt op SO Spectrum of SBO Focus of geeft aan dat u wilt oriënteren op onze school. Vanaf dat moment gaan wij onderzoeken of het verzoek van plaatsing op onze school ook van ons uit haalbaar is. Wij kijken dus naar welke hulpvragen uw zoon/dochter heeft, en hoe wij deze op onze school kunnen begeleiden. Dit onderzoek doen wij door met u en de oude school te gaan praten, gegevens op papier op te vragen bij de oude school, het ondersteuningsloket en eventuele zorginstanties. Voor dit onderzoek hebben wij zes werkweken de tijd (schoolvakanties niet meegerekend). Soms duurt zo’n onderzoek wat langer, dat komt dan vaak omdat wij de gegevens die wij nodig hebben voor het advies nog niet binnen hebben
gekregen. Blijkt uit het onderzoek dat uw kind plaatsbaar is op onze school gaan wij samen met u bespreken in welke groep dit dan is, schrijven wij uw zoon/dochter in op onze school en kan uw zoon/dochter op
onze school starten. Komt uit het onderzoek dat wij niet de juiste hulp kunnen bieden, zoeken wij samen met u naar een school die wel geschikt is. Wilt u uw zoon/dochter aanmelden of wilt u oriënteren op SO Spectrum of SBO Focus, of hebt u een vraag over aanmelden? Dan kunt u contact opnemen met:

Jessica Quicken, teamleider, tel: 0478 582 701