Inloggen Social Schools

Leerlingenvervoer

Als u voor uw kind gebruik wilt maken van schoolvervoer moeten u dat (elk jaar) aanvragen bij het gemeentebestuur van hun eigen woonplaats.

Problemen onderweg:

Soms ontstaan er onderweg problemen. Denk aan leerlingen die zich niet aan de regels houden, schelden of ruziën. In de taxi’s is geen begeleiding aanwezig en de chauffeur kan en mag niet als opvoeder optreden; zijn primaire taak is het veilig vervoeren van de leerlingen. De kinderen zijn dan ook verplicht zich goed te gedragen en te luisteren naar de chauffeur. Als er moeilijkheden zijn, kunnen we die op school bespreken en zo nodig aanpakken.