Inloggen Social Schools

PBS

SWPBS - kortweg PBS - richt zich op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. Het doel is een positieve, sociale omgeving te scheppen die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt.Alle medewerkers worden betrokken bij het formuleren van de waarden van de school en bij de uitvoering van de verschillende interventies. Zo wordt gewenst gedrag bekrachtigd door de leerkracht in de klas, maar ook door de conciërge op het schoolplein en de leesouder in de bibliotheek.PBS is effectief vanwege 5 aspecten:

  1. Leerlingen weten welk gedrag van hen wordt verwacht.
  2. Gedrag wordt aangeleerd.
  3. Gewenst gedrag wordt bekrachtigd.
  4. Bij ongewenst gedrag volgt een duidelijke consequentie.
  5. School, ouders en zorg werken intensief samen.

PBS gaat uit van drie basiswaarden; respect, verantwoordelijkheid en veiligheid.De drie basiswaarden zijn gekoppeld aan onze basisregels.

  • Voor groot en klein zullen we aardig zijn.
  • We zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken morgen.
  • In school is het een wandelgebied, buiten hoeft dat lekker niet.

Op onze school betekent dit dat gedragsverwachtingen expliciet aangeleerd worden aan de leerlingen. Wekelijks staat er een gedragsverwachting binnen de hele school centraal. Positief gedrag wordt bekrachtigd door middel van een stoffen bandje. Met deze stoffen bandjes kan er in de klas toegewerkt worden naar een klassenbeloning. Wat deze beloning is, wordt samen met de leerlingen bepaald. Naast een klassenbeloning wordt er ook toegewerkt naar een schoolbeloning.