Inloggen Social Schools

Doorstroom

 

Met de invoering van de wet op passend onderwijs is de werkwijze bij plaatsing in regulier of speciaal basisonderwijs veranderd. Tijdens de duur van de toelaatbaarheidsverklaring van de Bovenschools OndersteuningsCoördinator brengen wij de ontwikkeling van onze leerlingen goed in beeld. Hierdoor kunnen we bepalen of plaatsing in regulier of speciaal onderwijs mogelijk is.

Als de begeleidingscommissie van mening is dat een leerling zich zodanig heeft ontwikkeld dat hij of zij ook goed kan functioneren binnen regulier of ander speciaal basisonderwijs, dan bespreken we dit met de ouders/verzorgers. We bekijken dan wat de mogelijkheden zijn en welke (speciale) basisschool de voorkeur heeft. De schoolleider neemt contact op met de Bovenschools OndersteuningsCoördinator (BOC), die vervolgens in goed overleg aan de slag gaat met de school, ouders/verzorgers en de mogelijk ontvangende school.