Inloggen Social Schools

Samenwerking SBO Focus en SO Spectrum

SBO Focus werkt sinds enkele jaren intensief samen met een school voor Speciaal Onderwijs in Venray, SO Spectrum.

SO Spectrum is een school voor kinderen tussen 4-13 jaar. Spectrum richt het onderwijs zo in dat men bijdraagt aan de ontwikkeling van een voor de leerling zo groot mogelijke zelfredzaamheid, zelfstandigheid en de ontwikkeling van een positief zelfbeeld (competentie). Geleerde vaardigheden, didactische en sociale, moeten kunnen worden toegepast in de leefomgeving van de leerling.

Kinderen van SO Spectrum stromen uit naar reguliere of speciale scholen voor voortgezet onderwijs

In 2019 hebben de stichtingen van SBO Focus en SO Spectrum besloten samen te gaan werken aan een intensieve samenwerking, waarbij het verhuizen van SO Spectrum naar het gebouw van SBO Focus onderdeel was. Om samen te mogen werken is er een zogenaamde ‘experimenteerregeling’ aangevraagd bij het ministerie van OCW. Dit omdat de regels van Focus en Spectrum in de wet niet altijd gelijk zijn. De regeling die aangevraagd is geeft de scholen ruimte meer op maat samen te werken, zonder last te hebben van de aparte regels.

Inmiddels is de samenwerking zover dat besloten is samen een nieuwe school te gaan bouwen in Venray. Als alles goed verloopt hoopt Focus en Spectrum dit nieuwe gebouw in schooljaar 2025-2026 te betrekken. De samenwerking binnen de scholen is nu zover dat er al samen gewerkt wordt met een nieuwe rekenmethode, er gezamenlijke schoolregels zijn, een gezamenlijk beloningssysteem en de leerkrachten na school meer en meer zoeken naar verbinding. Ook zijn de eerste verkenningen gestart in het kijken naar in welke groep een kind het beste onderwijs kan volgen, bij Spectrum of bij Focus. Symbiose noemen wij dit.

Meer informatie over SO Spectrum vindt u op: www.ogbuitengewoon.nl/spectrum/spectrum/de-school/