Inloggen Social Schools

Missie en visie

 Wij staan voor :

Onderwijs dat bijdraagt aan de opvoeding van kinderen tot gelukkige en zelfstandige volwassenen die stevig en met zelfvertrouwen in de maatschappij staan.

Ons onderwijsaanbod stemmen wij af op de ontwikkelingsmogelijkheden van onze leerlingen. Wij bieden een veilige, overzichtelijke en uitdagende leeromgeving waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen.

Onze missie/visie:Gewoon  waar het kan en speciaal waar het moet. Alle kinderen krijgen een passend aanbod, waarbij wij er naar streven dit zoveel mogelijk plaats te laten vinden op de reguliere basisschool.

Wij geloven in de ontwikkelkracht van kinderen en willen deze dan ook zoveel mogelijk stimuleren.

Hiervoor bieden wij;

Passend onderwijs voor leerlingen met specifieke leer en/of gedragsproblematieken en een veilige en uitdagende leeromgeving waarin kinderen tot ontwikkeling komen.

Dat doen wij met een team van professionals op basis van inhoudelijke keuzes met leerlingen, ouders/verzorgers. We hebben aandacht voor talenten van onze leerlingen en gaan uit van mogelijkheden en kansen.

Wij werken samen met diverse partners, waarbij wij streven naar een ononderbroken ontwikkeling voor 4 t/m 12 jarige die op integrale wijze vormgegeven kan worden.