Inloggen Social Schools

Medische zorg

Bij de aanmelding ontvangt u een formulier waarop u kunt aangeven of uw kind allergisch is voor bepaalde medicijnen en/of wondverzorging. Hierdoor weet de groepsmedewerker of uw kind paracetamol mag hebben (bij hoofd- of buikpijn) of een zalfje (bij een insectenbeet). Bovendien kunnen wij aan de hand van deze gegevens altijd contact opnemen als uw kind te ziek is om op school te blijven.

Voorgeschreven medicijnen:

Enkele leerlingen krijgen medicatie voorgeschreven door een arts. Het komt voor dat een kind het medicijn onder schooltijd moet innemen. Als dit bij uw kind het geval is, kunt u de wekelijkse voorraad medicatie van het kind op school afgeven aan de groepsmedewerker.

Maakt uw kind gebruik van het leerlingenvervoer? Geef de medicatie (voorraad voor een week) dan mee aan de taxichauffeur. De chauffeur overhandigt de medicatie bij aankomst op school aan de groepsmedewerker. Tijdens het transport mag de medicatie nooit binnen handbereik van kinderen zijn. Wij mogen alleen medicatie toedienen als het in de originele verpakking zit en op naam staat van het desbetreffende kind. Ouders/verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor wijzigingen in de medicatie en moeten dit altijd schriftelijk doorgeven.

Medische handelingen:

Bij sommige kinderen moeten we medische handelingen uitvoeren onder schooltijd. Denk aan het toedienen van sondevoeding, bloedprikken en het geven van een injectie bij suikerziekte of handelen bij epilepsie. Wij willen deze handelingen op een zorgvuldige en adequate manier uitvoeren. Voordat de groepsmedewerker de medische handeling(en) mag uitvoeren moet deze duidelijke instructies krijgen van de schoolarts.

Voor de handeling(en) moeten ouders/verzorgers bovendien een toestemmingsformulier invullen. Hiermee gaat u ermee akkoord dat de groepsmedewerker de medische handelingen tijdens het verblijf op school uitvoert.

Neem bij vragen over het protocol medicatietoediening en medische handelingen contact op met de administratie.