Inloggen Social Schools

Verlof

Een school mag in zeer uitzonderlijke gevallen verlof toekennen. Hiervoor zijn een aantal spelregels opgesteld:

Mag ik mijn kind meenemen op vakantie buiten de schoolvakantie? | Rijksoverheid.nl

Het aanvragen van verlof is dus aan veel regels gebonden, en wordt slechts zelden toegekend.

Wilt u verlof aanvragen? Vraag op school het verlofformulier en lever dit volledig ingevuld in bij de administratie.

Verlof voor minder dan tien schooldagen wordt bekeken door de school, verlof voor meer dan tien schooldagen wordt bekeken door de gemeente waarin u woont.