Inloggen Social Schools

Ziek melden

Het kan voorkomen dat uw zoon/dochter ziek is. Alleen maar heel erg vervelend!

Mocht uw kind ziek zijn of later komen dan ontvangen wij hiervan graag vóór 08.30 uur telefonisch bericht op het nummer: 0478 582 701. U kunt uw kind ook ziek melden via Social Schools bij de groepsleerkracht(en) van uw kind. Ontvangen wij geen afmelding van uw zoon/dochter wordt dit verwerkt als ongeoorloofd afwezig in het leerlingvolgsysteem, en doorgegeven aan de ambtenaar leerplicht van de gemeente waarin uw woont.