Inloggen Social Schools

Leerlingenraad

 

Al heel wat jaren heeft FocuSpectrum een leerlingenraad. De leerlingen vertellen in de leerlingenraad wat hun klasgenoten belangrijk vinden en goede ideeën vinden om een zo goed en leuk mogelijke schooltijd te hebben.In ieder klas staat een ideenbox waar klasgenoten hun idee in kunnen aanleveren. De aangeleverde ideeën zullen dat tijdens de bijeenkomst besproken worden. Hieruit vloeit een plan waar de leerlingenraad mee aan de slag gaat. 1 keer per 2 weken is er  een vergadering met de leerlingenraad. In het leerlingpanel nemen vanaf groep 7 en 8 bovenbouw Spectrum twee leerlingen deel per klas. Er zijn al heel wat ideeën ingebracht en uitgevoerd. Hieronder staan enkele voorbeelden;

  • nieuwe verdeling toiletten

  • nieuw speeltoestel 

  • Groentetuintje

De kinderen denken dus goed mee en hebben goede ideeën. Wij zijn blij dat we een leerlingenraad hebben!