Inloggen Social Schools

klachtenregeling

We streven er naar het onderwijs voor alle leerlingen goed en naar tevredenheid van alle betrokken te laten verlopen.

Als ouders/verzorgers desondanks problemen ondervinden doen wij er alles aan om deze zo snel als mogelijk en in goed overleg met alle betrokkenen op te lossen. Neem hiervoor contact op met de leerkracht, de directie of indien nodig met de interne vertrouwenspersoon, bij ons op school is dat Tamara van Haeren. In gevallen waar dit niet (naar tevredenheid) lukt kan de externe vertrouwenspersoon vanuit de GGD worden ingeschakeld.